השגחת כשרות על חליבה בשבת

תוֹכֶן הָעִניָנִים

סוגיית החליבה בשבת היא סוגיה רחבה ומורכבת ומעורבים בה שיקולים רבים. סוגייה זו שונה מרוב הסוגיות בעולם הכשרות, שכן היא אינה מתייחסת למרכיבי המזון אלא למועד הכנתו, אם כי ניתן למצוא לה מקבילות אחרות. במאמר זה נסביר בקצרה על איסור חליבה בשבת, נסביר מהם התנאים והדרכים להתיר פעולה זו וכיצד זה מתקשר לחלב מהדרין. 

האם מותר לחלוב פרה בשבת?

בגמרא בשבת נאמר בשם ר' אליעזר שאיסור חליבה בשבת הוא איסור דאורייתא. בפשטות דברי הגמרא נראה שחכמים חולקים על שיטתו, אולם רוב הראשונים הבינו את הסוגייה בצורה כזו שכולם מסכימים על כך שחליבה בשבת היא איסור גמור מדאורייתא. עם זאת, מקור האיסור לחלוב בשבת אינו ברור: בתוספות נאמר בשם ר"י שהאיסור הוא משום מלאכת דש, ובשם ר"ת שהאיסור הוא משום ממחק. הרמב"ם פסק כשיטה הראשונה, ובדרכו הלכו רוב הפוסקים. מכל מקום, הימנעות מחליבת הפרה בשבת עשויה לגרום לצער רב לפרה, וחכמים היו רגישים לבעיה זו. על מנת להתגבר על בעיה זו התירו הפוסקים לחלוב בשבת בדרכים שונות, אשר יפורטו להלן.

הדרכים המותרות לחלוב בשבת 

בשולחן ערוך מוצעת אפשרות של אמירה לגוי לחלוב את הפרה לשבת. אף על פי שבד"כ אין לומר לגוי לבצע מלאכות גמורות, בגלל צער בעלי חיים ניתן להקל ולומר לו באופן מפורש. מכל מקום, באופן זה החלב אסור בהנאה ביום השבת. דרך נוספת לחלוב בשבת היא באמצעות הוצאת החלב ואיבודו. בדרך זו מוגדרת המלאכה כמלאכה שאינה צריכה לגופה, אשר בצירוף עם צער בעלי חיים ניתן להתירה בשבת. אפשרות אחרונה שהוצעה היא לחלוב את החלב ישירות על גבי אוכלים כך שהחלב נבלע ואינו עומד בפני עצמו (בדומה לסחיטת לימון על גבי מאכלים).

חליבה בשבת מול חלב מהדרין

כיום בישראל קיימות מספר שיטות לחליבה בשבת. את החלב מקובל לחלק לשתי רמות כשרות – חלב רגיל וחלב מהדרין. החלב הרגיל מכיל חלב מותר עם חלב שנחלב בשבת באיסור, ואילו חלב מהדרין אינו מכיל חלב זה. המקור להתיר שימוש בחלב שנחלב באיסור, נובע מדברי הגמרא שאוכל שבושל בשבת במזיד – אסור על המבשל לעולם, ואילו ליתר האנשים הוא מותר לאחר השבת. המשנה ברורה והמגן אברהם התירו זאת אף עבור האנשים שהאוכל בושל עבורם. הסיבה המרכזית לאסור חלב זה ולהימנע מלהגדיר אותו חלב מהדרין, היא שכל ההיתר הוא כאשר החלב נחלב באופן ארעי, אולם כאשר זוהי מערכת קבועה – אין להתיר זאת ואין לחזק את ידי עוברי עבירה.

האם מותר לשתות חלב רגיל

כפי שציינו לעיל, ניתן לסמוך על הפוסקים המתירים לשתות חלב שנחלב באיסור. בנוסף להיתרים שציינו ניתן לצרף את העובדה שאיננו יודעים בוודאות שהחלב שבידינו הוא חלב אסור, כך שמדובר בספק. לספק זה ניתן לצרף את העובדה שהחלב האסור מעורב ובטל בחלב הכשר, כך שהמקל לשתות חלב רגיל ולא חלב מהדרין – יש לו על מי לסמוך.

למידע אודות קורס משגיחי כשרות

אולי יעניין אותך להמשיך לקרוא:

לומדים אקדמיה תורנית
לומדים אקדמיה תורנית
כל המידע באתר נכתב ע"י צוות האתר של מכללת 'לומדים'. המרכז המקצועי בכל רחבי הארץ לקורסים והכשרות לחרדים וגם לדתיים בכל מקצועות הקודש.
WhatsApp
Telegram
Email
Facebook
מידע נוסף בנושא משגיח כשרות
משרות של משגיח כשרות
איך למצוא משרות של משגיח כשרות?

אחת הדרכים למצוא משגיח כשר היא לפנות לאיגודי משגיחים כמו איגוד המשגיחים הכשרים בישראל. האיגוד יוכל לספק מידע רלוונטי על משגיחים כשרים ויכול להמליץ על מנהלים כשרים המתאימים לצרכים שלך.

קרא עוד »
קורסים מבוקשים
כלי נגישות
שנה טובה